PAST UNDERGRAD STUDENTS

Spring 2016

Yan (Ashley) Li

Duo Chen

Fei Teng

Heng Xie

Xiyao Que

Jay Shah

Zengxiang Li

Junhao Shen

Rennan He

Jingzhe Xu

Chao Yan

Fangyuan Liu

Rui Yang

Wei Wei

Xiaoting Wang

Daqiao Zhang

Wang-Chang (Brain) Tsai

Heng Lin

Yi-Chun Cheng

WeiHung Lin

Chuan-Wen Tsai

Huishan Huang

Mengtian Shi

Yu Li

Xiayu Miao

Fan Liu

Yu-hsuan Chen

Dingda Jiang

Xuewei Zhao

Wanting Chai

Rong Zhang

Qian Tong

Wan He

Ruqian Yuan

Fall 2015

Rebekah Ebangit

Marco Hagens

Lester Li

Kenneth Messer

Meet Patel

Sami Reme

Siddarth Vyas

Fall 2014

Bashir Khader

Brian Cervenka

Duc Dam

Trevor Deupree

Haad Fazlani

Taylor Kirk

Anurag Matharasi

Shariq Mohammad

Spencer Stavinoha

Jeffrey Yuan

Domonic Zarrini

Summer 2014

Michael Beardshaw- Summer 2014

Spring 2014

Apoorv Vaidya

Arne Virik

Arthur Pongtaratik

Brian Cervenka

Demarius McKee

Gaurav Sharma

Graham Davis

Liam Reilly

Minh Luong

Raul Romero

Saif Khan

Fall 2013

Chike Eziakors

Demarius McKee

Emmanuel Sare

Erica Armijo

Karla Magana

Kenneth Yau

Nga Tran

Rahul Patel

Samuel Kihato

Taariq Tayob

Taylor Bratcher

Viet Trinh